Voordelen van het lidmaatschap

Guidor behartigt de belangen van haar leden. Dat doet het op uiteenlopende manieren. De meest opvallende zijn:

Naast gewone leden zijn er aspirant leden en student leden. Personen met ervaring als gids en die opgaan voor het GiVak examen kunnen gedurende maximaal 4 jaar aspirant lid worden. Zij betalen 155 euro per jaar. Studenten aan ROCva die daar de opleiding nationaal gids volgen, kunnen gedurende maximaal één jaar student lid worden. Aspirant en student leden kunnen tegen het gereduceerd tarief deelnemen aan het jaarlijkse nascholingsprogramma en deelnemen aan de Algemene Ledenvergaderingen, maar hebben daar geen stemrecht.